Privacyverklaring HuisjeHuisje


Onze waarden

HuisjeHuisje is een maatschappelijke app. Wij zijn er niet op uit om winst te maken, maar om onze gebruikers te helpen met het vinden van de juiste woning. Daarom zijn jouw gegevens voor ons alleen belangrijk om een goede match te maken.


Privacyverklaring

Bedankt voor je vertrouwen in HuisjeHuisje. We houden onze Privacyverklaring kort en begrijpelijk zodat je weet waarmee je instemt als je de app gebruikt. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.


1. Wie wij zijn

HuisjeHuisje is een app van verschillende woningcorporaties. De aangesloten woningcorporaties en WoningNet zijn verantwoordelijk voor jouw gegevens. Daarnaast is elke partij met wie wij een verwerkersovereenkomst tekenen ook verantwoordelijk voor die gegevens die gedeeld worden.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over je persoonsgegevens of wil je inzage in je gegevens, dan kun je contact opnemen via onderstaande adresgegevens:


HuisjeHuisje

Jollemanhof 21

1019 GW Amsterdam

E: https://www.huisjehuisje.nl/conact/

W: www.huisjehuisje.nl


Het kan zijn dat wij jou vragen om een kopie van je identiteitsbewijs. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat jij degene bent die om de gegevens vraagt. Zo beschermen wij jouw privacy.


2. Gegevens die wij verzamelen

Informatie over jou en je woning is nodig om een match te maken. Dit is de informatie die wij van jou krijgen. Daarnaast verzamelen wij informatie over jouw gedrag tijdens het gebruik van de app. Wij verzamelen geen informatie over jou van andere partijen. Aangesloten woningcorporaties mogen jouw gegevens niet inzien.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:


Wij verwerken de volgende woninggegevens:


De gebruiksgegevens zijn grotendeels geanonimiseerd en kunnen wij niet terugleiden tot een persoon. Bij gebruiksgegevens gaat het om:


3. Hoe wij gegevens gebruiken

Wij gebruiken jouw gegevens voor drie dingen:

Een profiel aanmaken

Je hebt een profiel nodig om de app te gebruiken. Op dit profiel staat alle relevante informatie om likes te krijgen van andere gebruikers. Je kan je eigen profiel beheren en de informatie die daarop staat zelf aanpassen. Als je in een woning van een aangesloten woningcorporatie woont dan ontvangen wij de informatie over de woning van de desbetreffende woningcorporatie.

De app verbeteren

Wij willen dat jij als gebruiker zo snel mogelijk de woning vindt waar jij naar op zoek bent. Door het gedrag van onze gebruikers te analyseren kunnen wij ervoor zorgen dat je sneller en vaker woningen te zien krijgt die jij ook wil zien. Hiervoor laten wij experts jouw gegevens gebruiken zodat zij ons kunnen vertellen hoe wij de app kunnen verbeteren. De gegevens die wij met andere partijen delen zijn altijd geanonimiseerd, dat betekent dat jouw gegevens en gedrag niet zonder meer terug te leiden zijn tot jou als persoon.

Communicatie

Wij gebruiken je gegevens om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de app door middel van onze nieuwsbrief. We willen je graag informeren over eventuele wijzigingen en nieuwe features die wij aanbrengen in onze dienst. Daarnaast kunnen wij je uitnodigen om vrijwillig en vrijblijvend aan onderzoeken mee te werken.


4. Hoe wij gegevens beschermen

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De gegevens die je aan HuisjeHuisje verstrekt worden in een

beveiligde omgeving opgeslagen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:


5. Wanneer wij gegevens delen

Wij verkopen jouw gegevens nooit. Partijen die dit wel doen krijgen jouw informatie nooit te zien. Zelfs woningcorporaties krijgen jouw gegevens niet te zien.

Wij delen jouw gegevens alleen om de app te verbeteren of als het wettelijk noodzakelijk is om die gegevens te delen. Partijen die werk voor ons verrichten moeten een verwerkersovereenkomst tekenen waarin staat hoe om te gaan met de gegevens.


6. Welke rechten jij hebt

Elke persoon van wie HuisjeHuisje persoonsgegevens verwerkt heeft bepaalde privacyrechten waar gebruik van kan worden gemaakt. Deze rechten zijn:


7. Bezoek aan de website van HuisjeHuisje

Wanneer jij onze website bezoekt registreren wij jouw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Waar wij deze gegevens voor gebruiken lees je hieronder.


8. Jongeren

De app is niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar. Daarom hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen van gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een gebruiker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen.


9. Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens alleen zolang als wij ze nodig hebben voor de redenen die onder punt 3 worden genoemd. Als jij je profiel verwijdert dan verwijderen wij ook alle gegevens.

Als je de app twee jaar lang niet gebruikt dan verwijderen wij jouw gegevens ook, tenzij:

  1. Wij wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren;
  2. Wij ze moeten bewaren om aan te tonen dat wij volgens de wet handelen;
  3. Er een klacht of andere zaak in behandeling is omtrent deze gegevens;
  4. Er een verstandige en goede reden is om de informatie te bewaren, zoals wanneer een gebruiker herhaaldelijk de regels van de app overschrijdt.


10. Klachten

Wanneer jij van mening bent dat jouw privacyrechten niet worden nageleefd of dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet correct wordt uitgevoerd door HuisjeHuisje, kan je een klacht indienen via https://www.huisjehuisje.nl/contact/.
Wij nemen klachten erg serieus en doen ons best om er samen uit te komen. Mocht jij er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb jij op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Jij kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens  (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag). Je vindt alle contactgegevens van de Autoriteit op hun website.


11. Wijzigingen

HuisjeHuisje kan, zonder aankondiging vooraf, wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je daarom om deze regelmatig te bekijken. Jij blijft dan op de hoogte van wijzigingen.


page4image6912