Privacyverklaring HuisjeHuisje

Definities

  1. Platform: onder platform of de term ‘HuisjeHuisje’ valt de app HuisjeHuisje, de website www.huisjehuisje.nl en alle functionaliteiten en voorzieningen die van de bedoelde website en app deel uitmaken alsmede alle services die HuisjeHuisje middels de website en app aan gebruikers beschikbaar stelt.
  2. Gebruiker: de bezoekers en gebruikers van de app HuisjeHuisje en de website www.huisjehuisje.nl
  3. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens waaronder in ieder geval: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Welkom!

Wij vinden je privacy belangrijk en stellen alles in het werk om je privacy te beschermen. In deze privacyverklaring vind je belangrijke informatie over welke persoonsgegevens Ymere, de stichting die de HuisjeHuisje app exploiteert, verwerkt als je de HuisjeHuisje app gebruikt, onze website bezoekt of op andere wijze persoonsgegevens bij ons aanlevert. Door een account aan te maken in onze app of op enige andere wijze gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring en het verwerken van je persoonsgegevens. Bovendien bevat deze privacyverklaring ook bepalingen die voor jou als gebruiker van de app gelden. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed door te lezen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Ymere is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel.

De app die de dienst levert is gedownload via een app store van derden. We hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. We raden je aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder. Dit privacybeleid geldt ook niet voor platforms van derden waarmee het platform van HuisjeHuisje koppelingen maakt. Het gebruik van platforms en services van derden geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Via HuisjeHuisje worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken diverse Google Services waaronder Google Analytics om gegevens veilig op te slaan en anoniem te verwerken. Als je HuisjeHuisje gebruikt ga je niet alleen akkoord met onze privacyverklaring, maar ook met die van Google.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Registeren

Om de app en diensten volledig te gebruiken dien je je eerst te registeren. Na registratie bewaren wij de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat we je na het inloggen kunnen herkennen en zodat je eerder verstrekte gegevens kan opvragen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de gegevens die aan jouw gebruikersnaam zijn gekoppeld niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is, noodzakelijk is voor het functioneren van het product of als je expliciet toestemming geeft om de informatie aan deze partij te overhandigen. Onder derden vallen bedrijvengroepen waartoe HuisjeHuisje niet behoort. HuisjeHuisje kan persoonsgegevens aldus delen met bedrijven die juridisch tot dezelfde bedrijvengroep als HuisjeHuisje behoren of gaan behoren. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen WoningNet, Ymere en andere aangesloten corporaties persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via het platform worden verwerkt kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in enig ander land waar HuisjeHuisje, de aan haar gelieerde bedrijven en haar serviceproviders zijn gevestigd. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere persoonsgegevens worden niet verzameld

HuisjeHuisje verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens. Ook heeft het platform heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. 

Metagegevens

Metagegevens zij doorgaans technische gegevens die zijn gekoppeld aan de content die de gebruiker middels het platform heeft geüpload, geopenbaard of verspreid. Metagegevens kunnen onder meer beschrijven op welke wijze, wanneer en door wie bepaalde content als hier bedoeld is verzameld en welke bestandsindeling de betreffende content had. Metagegevens zoals hashtags, geotags, reacties en andere gegevens kunnen door of namens de gebruiker worden toegevoegd aan zijn content.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Toegang tot account

Door je te registeren als gebruiker van de app is het mogelijk om toegang tot de verzamelde gegevens te behouden. Zo kun je een nieuw wachtwoord aanvragen en heb je ook op andere apparaten toegang tot je gegevens.

Woningruil

Door gebruik te maken van de app stemt de gebruiker ermee in dat HuisjeHuisje een platform biedt waarop de gebruiker een huurhuis kan aanbieden, andere huizen kan liken, matches kan ontvangen en kan chatten. 

Onderzoek naar verbetering

HuisjeHuisje gebruikt de gegevens om meer inzicht te krijgen in hoe het gebruik van de app effectiever kan worden gemaakt voor de gebruiker en de deelnemers die voor content in de app zorgen. We houden geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de app te analyseren. Op die manier kunnen wij de functionaliteiten en inrichting van de app verbeteren, de app aanpassen aan de voorkeuren van de gebruiker en helpt het ons nieuwe functionaliteiten en systemen te ontwikkelen.

Communicatiedoeleinden

We gebruiken de gegevens om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de app door middel van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. We willen je graag informeren over eventuele wijzigingen en nieuwe features die we aanbrengen in onze dienst. Daarnaast kunnen we je uitnodigen om vrijwillig en vrijblijvend aan onderzoeken mee te werken.

Statistieken

We houden statistieken bij. Deze statistieken hebben betrekking op het gebruik van de app en het websiteverkeer.

Delen via andere kanalen

Op het platform kun je zelf handelingen verrichten om informatie te delen via bijvoorbeeld social media. Als je dit doet, kunnen persoonsgegevens met het gekozen kanaal gedeeld worden. Raadpleeg de privacyverklaring van het desbetreffende kanaal om vast te stellen hoe zij met je gegevens omgaan. Wij zijn hier niet verantwoordelijk voor.

Hoe worden gegevens beveiligd?

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De gegevens die je aan HuisjeHuisje verstrekt worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Hoelang bewaren wij gegevens?

HuisjeHuisje gebruikt jouw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden en zal de gegevens niet anders gebruiken of langer bewaren dan nodig is om de gevraagde handelingen uit te voeren. HuisjeHuisje verstrekt je gegevens niet aan derden. 

Inzage en correctie van persoonsgegevens

Je hebt het recht om ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van je registeren en verwerken. Je hebt het recht om deze gegevens aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn. Je hebt het recht je account te laten verwijderen door HuisjeHuisje, hiervoor kun je een aanvraag indienen. We kunnen je in dat geval vragen om adequate identificatie, we brengen hiervoor geen kosten in rekening. Onze contactgegevens zijn onderaan deze privacyverklaring opgenomen.

Wijziging van de privacyverklaring

HuisjeHuisje behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. In de app zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 juli 2017.

Contactgegevens

Indien er vragen of opmerkingen zijn over je persoonsgegevens of je ons wil verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via onderstaande adresgegevens:

HuisjeHuisje
Jollemanhof 21
1019 GW Amsterdam
E: https://www.huisjehuisje.nl/contact/ W: www.huisjehuisje.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou gedaan wordt heeft HuisjeHuisje de plicht om jou om een kopie van je identiteitsbewijs te vragen. Dit ter bescherming van je privacy. HuisjeHuisje zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren. 

page4image6912